Děti ve farnosti

Mše pro děti

Každou první neděli v měsíci je v Třeboni ranní mše svatá (v 9.00 hodin) sloužena se zaměřením na rodiny s dětmi. Tuto mši hudebně doprovází dětská schola pod vedením paní Zábranské a Eriky Suchanové.

Dětské farní společenstcí

Na třeboňské faře se pravidelně schází dětské farní společenství a dětské misijní klubku. Setkání vedou maminky; kontakt: Petra Radová, petaradova(at)seznam.cz.

Spolčo dětí

Plakát (podzim 2018)

Spolčo dětí

Termíny setkání v roce 2019: 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3.

Náboženství

Náboženství probíhá na školách dle rozvrhu. Kontakt na katechetku: Bohumila Ettlerová Ing., mobil: 721 661 247, e-mail: bohettlerova(at)centrum.cz

Na gymnáziu náboženství vyučuje otec Jiří Kalaš.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl