Děti ve farnosti

Postní aktivita pro děti: VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ

Motto: „Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.“ (Jan 15,14) „To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15,17)

Cíl: Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.

Postup: Děti vždy v neděli dostanou v kostele kartičku s předsevzetím a obrázek kytičky. Doma si každý den, když se jim povede splnit předsevzetí, vybarví jeden lupínek kytičky. V neděli pak v kostele dostanou kytičku, kterou ozdobí trnovou korunu, aby potěšily Pána Ježíše.

V týdnu 18. - 24. března se s dětmi snažíme konat podle vzoru Josefa z Arimatie a Nikodéma

3. neděle postní, Josef z Arimatie a Nikodém

Inspirace pro katechezi: Ježíš v evangeliu této neděle mluví o neplodném fíkovníku (Lk 13,1-9) a vyzývá k obrácení. Ježíš o obrácení mluví k lidem často. Snaží se oslovit i farizeje a členy velerady (Mt 23,26). Tito lidé se však k němu staví kriticky a nepřátelsky. Josef z Arimatie a Nikodém také patřili k těmto společenským kruhům (Lk 23,50; Jan 3,1). Cítili však, že by měli Ježíše následovat a svůj život změnit. Odvahu přihlásit se k Ježíši sice nalezli až po jeho smrti, ale udělali to a nezůstali nečinní. Prokázali Ježíši velkou lásku. Nikodém přinesl drahocennou mast na pomazání mrtvého těla (Jan 19,39), Josef šel odvážně za Pilátem a zařídil pohřbení Ježíšova těla do (vlastního) hrobu (Jan 19,38). Kolikrát se i my ocitáme ve společnosti lidí, pro které jsou naše křesťanské zásady něčím nenormálním a zvláštním. Neznamená to ovšem, že by je lidé okamžitě odsoudili. My z toho máme někdy jenom zbytečný strach. Právě v situaci, která od nás vyžaduje, abychom šli proti proudu, když se chceme zachovat jako křesťané, se mnohdy ukáže, jak moc je náš postoj důležitý a kolik lidí může ovlivnit k dobrému. Můžeme získat i podporu osob, od kterých jsme to vůbec nečekali. Naše společnost totiž touží po dobru, po lásce, po Bohu.

Kartička

  • 1. strana: Josef i Nikodém se k Ježíši nebáli přihlásit. Nezůstali nečinní, a tak přinesli „dobré ovoce“. Neboj se projevit jako křesťan. Nikdy není pozdě na dobrý čin.
  • 2. strana – předsevzetí:
  • Mladší děti: Poslechnu maminku a tatínka.
  • Starší děti: Když vím, co je dobré a správné, udělám to, i kdyby to ostatní nedělali.
  • Dospělí: Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech i v mém jednání.

Postní aktivita 2019 - postavy pro jednotlivé postní neděle ke stažení.

Aktivitu připravily rodiny dětí ve farnosti Třeboň; inspiraci čerpaly z projektu Diecézního katechetického centra v Brně.

Mše pro děti

Každou první neděli v měsíci je v Třeboni ranní mše svatá (v 9.00 hodin) sloužena se zaměřením na rodiny s dětmi. Tuto mši hudebně doprovází dětská schola pod vedením paní Zábranské a Eriky Suchanové.

Dětské farní společenstcí

Na třeboňské faře se pravidelně schází dětské farní společenství a dětské misijní klubku. Setkání vedou maminky; kontakt: Petra Radová, petaradova(at)seznam.cz.

Spolčo dětí

Plakát (podzim 2018)

Spolčo dětí

Termíny setkání v roce 2019: 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3.

Náboženství

Náboženství probíhá na školách dle rozvrhu. Kontakt na katechetku: Bohumila Ettlerová Ing., mobil: 721 661 247, e-mail: bohettlerova(at)centrum.cz

Na gymnáziu náboženství vyučuje otec Jiří Kalaš.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl