Děti a mládež ve farnosti

Pravidelná setkání dětí a mládeže

Den Čas Setkání
Dle domluvy Dětský chrámový sbor
Dle domluvy Příprava dětí na svátosti, první sv. příjímání
Dle domluvy Večer mladých

Děti a mládež ve farnosti

Dětská schola pod vedením paní Eriky Suchanové a paní Anny Zábranské se pravidlně schází a dle možností přibližně jednou měsíčně hudebně doprovází nedělní mši svatou. Aktuální termín zpravidla najdete na jejich nástěnce u vstupu do kostela.

V Třeboni se schází Misijní klubko a velmi aktivně se podílí na pořádání již tradiční podzimní bohoslužbě na Misijní neděli. Připravují též misijní jarmark, z něhož výtěžek)jde na misie.

Na faře se přibližně jednou za měsíc konají tzv. Tvořivé dílničky s dětmi, kde se děti pod vedením lektorů učí různým malým dovednostem, jako je např. drátkování a korálkování. Termíny setkání jsou vyvěšené na nástěnce při vchodu do kostela.

Mládež se schází dle předchozí domluvy na tzv. Večeru mladých. Setkání začíná v kostele mší svatou, poté program pokračuje ve farnímsále. Bližší informace jsou vždy zveřejněny na nástěnce mládeže u vchodu do kostela a na facebooku.

Světové dny mládeže

Dne 22. října 1978 papež Jan Pavel II. řekl mladým lidem: „Vy jste naděje církve a světa. Vy jste moje naděje.“ O necelý měsíc později dodal při svém větším setkání s mladými v bazilice sv. Petra: „Řekněte každému, že papež klade důraz na mladé.“ Při „Jubilejním roce mladých“ 1984 pozval mladé křesťany do Říma. Již během tohoto setkání mládeže začala v Janu Pavlu II. dozrávat myšlenka Světových dnů mládeže. Večer po skončení vigilie řekl členům přípravného výboru setkání: „Byla to dobrá myšlenka, je třeba pokračovat.“ A jak prohlásil, tak také udělal. Když byl rok 1985 OSN vyhlášen Rokem mládeže, bylo rozhodnuto. Jan Pavel II. pozval mladé, aby se u příležitosti tohoto roku v Římě opět setkali. O rok později následovalo setkání mladých znovu v Římě. Pak se Mezinárodní světové dny mládeže konaly v:

 • Buenos Aires (1987)
 • Santiagu de Compostela (1989)
 • Čenstochové (1991)
 • Denveru (1993)
 • Manile (1995)
 • Paříži (1997)
 • Římě (2000)
 • Toronto (2002)
Setkání v Torontu bylo poslední, kterého se Jan Pavel II. zúčastnil. Krátce po jeho smrti řekl nově zvolený papež Benedikt XVI. tehdejšímu zodpovědnému za papežské zahraniční cesty, Mons. Renatu Boccardovi: „Teď musíme myslet na Kolín.“ Bylo to jasné rozhodnutí pokračovat v linii Světových dní mládeže, protože další SDM se měly konat v roce 2005 právě v Kolíně nad Rýnem. Po Kolínu pomyslnou štafetu převzala tato města:
 • Sydney (2008)
 • Madrid (2011)
Třetím papežem v pořadí, který se podílel na SDM je současný papež František. Zatím se zúčastnil těchto světových dnů:
 • Rio de Janeiro (2013)
 • SDM Krakov 2016
 • Panama (2019)
 • Lisabon (2023)

Další SDM jsou plánovány na rok 2027 a budou se konat v Soulu.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl