Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Výstava fotografií Člověk a víra

V neděli 22. dubna bude v 10.15 v křížové chodbě slavnostní vernisáž výstavy velkoformátových fotografií spolku Člověk a víra. Po vernisáži bude přátelské posezení ve farním sále.

Všichni jsou srdečně zváni.

Žehnání motorek - 8. května

Žehnání motorek 2018

V úterý 8. 5. bude v Třeboni na Masarykově náměstí v 11.00 žehnání motorek.

Žehnání bude předcházet v 9.30 mše svatá sloužena ve farním kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí.

Ve 12.30 vyjede spanilá jízda do Dobré Vody u Nových Hradů, kde bude ukončení slavnosti.


Na tuto událost všechny srdečně zvou pořadatelé: Římskokatolická farnost Třeboň a spolek Žít Třeboní.

Další informace a pokyny pořadatelů

 • parkování motorek je možné v horní části náměstí již od 9.00 hod.
 • 9.30 hod. mše sv. v kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí
 • 11.00 hod. žehnání motorek za účasti P. Mgr. Martina Bětuňáka a P. Mgr. Jiřího Kalaše
 • občerstvení pro motorkáře (z organizačních důvodů žádáme o potvrzení účasti na e-mail:spolekzittreboni@gmail.com)
 • 12.30 hod. spanilá jízda na Dobrou Vodu u Nových Hradů
 • 14.00 hod. svátostné požehnání v poutním chrámě P. Marie na Dobré Vodě

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Číslo účtu: 7200007671/7940

(Účet je vedený u Waldviertler Sparkasse Bank, AG)

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Upozornění

Vzhledem ke změně zimního času na letní, jsou opět slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Duben 2018

Kalendář událostí ve farnosti Třeboň v dubnu 2018 ke stažení v .pdf.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Bohoslužby v Třeboni

Od března 2017 jsou bohoslužby v Třeboni v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

 • Neděle: 9.00, 18.30
 • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
 • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Rok 2018 - poznamenejte si v kalendáři:

 • Úterý 8. května - Žehnání motorek
 • Pátek 25. května - Noc kostelů
 • Neděle 19. srpna - Mláka u Třeboně, pouť k 500. výročí zázraku
 • Neděle 26. srpna - Třeboňská pouť k Panně Marii Královně
 • Sobota 1. prosince - Pouť za duchovní povolání a rodiny

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

Pozvání na nedělní kávu

Každou neděli po ranní Mši svaté je v Třeboni ve farním sále (vstup z křížové chodby) přátelské posezení při kávě či čaji. Toto setkání je otevřené pro všechny farníky; srdečně zváni jsou i turisté a lázeňští hosté. Všechny srdečně zve Farnost Třeboň a Vincencké společenství.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl