Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Červenec 2020

Kalendář farnosti Třeboň v červenci 2020 ke stažení v .pdf. Mše svaté se konají dle obvyklého pořádku, za podmínky dodřžování aktuálních vládních nařízení.

Na 1. sobotu v měsíci 4. 7. bude mše svatá v 11.00 v kostele sv. Alžběty na hřbitově. V hlavním kostele tento den mše nebude.

Setkání u kávy a spolča se nekonají.

Nové fotografie

Fotografie z Prvního svatého přijímáni 7. 6.

Fotografie z Noci kostelů 12. 6.

Nové Farní listy ke staženi

6. Zpravodaj červen, červenec, srpen 2020

Od 15. června se ruší rozestupy dva metry při bohoslužbách

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné od 15. června udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy. I nadále však účastníci musí zachovávat hygienická pravidla.

Bohoslužby se ve stejný čas může účastnit nejvyše 500 osob a její účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru dezinfikují ruce. Na obličeji musí mít nasazenou ochrannou roušku či respirátor, který brání šíření kapének (vyjma okamžiku přijetí Eucharistie). Celý text mimořádného opatření MZ ČR včetně pravidel ke slavení bohoslužeb zde. (bod II. e)

V případě hromadných akcí (např. poutí) konaných ve stavebně členěných areálech, je povolena účast ve stejný čas max. 500 osob v každém stavebně odděleným sektoru areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory. Jedná se tedy o max. 2500 osob.

Více na www.cirkev.cz

Římskokatolická farnost Třeboň - 3. 5. 2020

Vážení věřící, bratři a sestry v Kristu,

s možností uvolnění krizových opatření vlády České republiky a intervenci České biskupské konference, smíme obnovit od 11. 5. 2020 pravidelné bohoslužby v našich kostelích s účastí nepřesahující 100 osob, za dodržení předepsaných hygienických pravidel. Proto vám s potěšením oznamujeme, že bohoslužby se budou konat ve dnech a časech jak jsme byli zvyklí, a to ve všech námi spravovaných farnostech.

Začneme od úterní večerní mše sv. 12. 5. 2020 v 18. 30 hod. v Třeboni. Nedělní mše sv. budou jako obvykle Třeboň a Stráž nad Nežárkou v 9. 00 hod., Chlum u Třeboně a Majdalena v 11.00 hod. a v Třeboni 2. nedělní mše sv. v 18. 30 hod. Využijte, prosím všech možností (vyjet třeba do okolních kostelů) k účasti na kterékoliv bohoslužbě, abychom rozložili náš počet do daného limitu nepřesahující 100 osob a dodrželi přitom předepsané rozestupy mezi jednotlivci, vyjma členů rodin. Apelujeme na vaši zodpovědnost a ohled. Svátosti smíření se v Třeboni do odvolání budou konat, z hygienických důvodů, pouze v zimní kapli křížové chodby.

Chtěli bychom vám velmi poděkovat za podporu duchovní i materiální, že jsme mohli, díky vašim peněžním darům na účet i do kasiček v kostele, udržet po dobu karantény v chodu náš kostel i farní budovu. Pán vám to odměň svým požehnáním!

Žehnáme vám všem a těšíme se na vás v Boží službě

P. Martin - duchovní správce

P. Jiří – farní vikář

Dopis + praktické instrukce z nařízení vlády o bohoslužbách (v .pdf).

Prodej křesťanské literatury a pohlednic

Prohlídka a nákup nabízené literatury je možný v rámci prohlídky kostela, popř. po mši svaté.

Zpravodaj farnosti P. Marie královny a sv. Jiljí Třeboň

Od dubna 2019 vychází v Třeboni Farní listy. Vše, včetně možnosti stažení ve speciální rubrice.

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Číslo účtu: 7200007671/7940

(Účet je vedený u Waldviertler Sparkasse Bank, AG)

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Bohoslužby v Třeboni

Od března 2017 jsou bohoslužby v Třeboni v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

  • Neděle: 9.00, 18.30
  • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
  • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

V letním čase jsou slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Pozvání na nedělní kávu

Každou neděli po ranní Mši svaté je v Třeboni ve farním sále (vstup z křížové chodby) přátelské posezení při kávě či čaji. Toto setkání je otevřené pro všechny farníky; srdečně zváni jsou i turisté a lázeňští hosté. Všechny srdečně zve Farnost Třeboň a Vincencké společenství.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl