Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Pozvánka na misijní jarmark

V neděli 2. dubna bude po mši sv. v křížové chodbě JARNÍ MISIJNÍ JARMARK.

Jste srdečně zváni Řimskokatolickou farností a Misijním klubkem Třenoň. Finanční dary podpoří chudé děti v misjiních zemích skrze projekty Papežských misiních děl.

Plakát s podrobnými informacemi ke stažení.

Pořad bohoslužeb v Třeboni a přifařených farnostech - Velikonoční svátky 2023

Květná neděle 2. 4.

 • 9.00 - Třeboň
 • 9.00 - Stráž nad Nežárkou
 • 11.00 - Chlum u Třeboně
 • 11.00 - Majdalena
 • 18.30 - Třeboň

Zelený čtvrtek 6. 4. mše sv. na památku Večeře Páně

 • 18.00 - Třeboň
 • 18.00 - Stráž nad Nežárkou

Velký pátek 7. 4.

 • 9.00 - Dunajovická hora, křížová cesta

Velký pátek 7. 4. velkopáteční obřady v kostele

 • 18.00 - Třeboň
 • 18.00 - Stráž nad Nežárkou

Bílá sobota 8. 4.

 • 9.00 - 12.00 - Třeboň - možnost soukromé modlitby u Božího hrobu

Bílá sobota 8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 • 21.00 - Třeboň
 • 21.00 - Stráž nad Nežárkou

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9. 4.

 • 9.00 - Třeboň
 • 9.00 - Stráž nad Nežárkou
 • 11.00 - Chlum u Třeboně
 • 11.00 - Majdalena

Velikonoční pondělí 10. 4.

 • 9.00 - Třeboň

Nové číslo Farních listů ke stažení

V neděli 5. 4. vyšel 17. Zpravodaj - březen, duben, květen 2023. V tomto čísle jsou mj. informace o velikonočním hrkání (6. - 8. dubna).

Křížové cesty v kostele

V postní době bude vždy v neděli (od 8.30) a v pátek (od 18.00) přede mší svatou (místo modlitby růžence) společná pobožnost křížové cesty.

Z důvodu rekonstrukce křížové chodby bude pobožnost v kostelem před křížem na hlavním oltáři.

Příprava na 1. sv. přijímání

Příprava dětí na 1. svaté přijímání a svátost smíření začíná 28. ledna 2023.

Bližší informace vám ráda poskytne Martina Fürstová – katechetka. Prosím kontaktujte ji na čísle 731 402 820 nebo přes e-mail: furstova(zavináč)bcb.cz.

Dopis od sester karmelitánek - prosba o pomoc

Milý otče Martine,

zdravíme Vás z Drast a obracíme se na Vás s prosbou: Po roce opět pořádáme sbírku na stavbu našeho kláštera na portálu Donio, která probíhá od 1. listopadu do 28. února. https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech Moc by nám pomohlo, kdyby pro Vás bylo možné rozšířit toto mezi Vaše blízké a známé a informovat farníky.

Nacházíme se v poměrně rozhodujícím období, kdy naší stavbě už k dokončení mnoho nechybí, ale na poslední kroky nám chybí finance… Za případnou pomoc ze srdce děkujeme. Za komunitu sester karmelitek sestra Marie

Aktuálně - do odvolání

Z důvodu rekonstrukce části kláštera a kostela (viz Veřejná sbírka níže) se nekonají nedělní setkání při kávě po ranní mši svaté. Do odvolání.

Mše svaté v Mláce, Novosedlech nad Nežárku a Lutové se nekonají. Do odvolání.

Bohoslužby v Třeboni

Bohoslužby jsou v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

 • Neděle: 9.00, 18.30
 • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
 • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Změna účtu farnosti i veřejné sbírky

Od začátku září 2021 má Římskokatolická farnost Třeboň jiný účet a veřejná sbírka na rekonstrukci části kláštera a kostela má též jiný účet (viz níže).

Prodej křesťanské literatury a pohlednic

Prohlídka a nákup nabízené literatury je možný v rámci prohlídky kostela, popř. po mši svaté.

Svatomartinské setkání Třeboň 2019

Svatý Martin 2019Pozvánka na tradiční oslavu svátku svatého Martina, která bude v neděli 10. listopadu 2019. Začátek na Masarykově náměstí v 16.30.

Na co se můžete těšit? Na scénku ze života sv. Martina, na průvod s lampionky za sv. Martinem na koni, na mši sv. zaměřenou na rodiny s dětmi, na milý dárek od sv. Martina.


Přijďte a nezapomeňte si vzít s sebou lampiónky a světélka!

Studentská mše

Studentská mše 2019V neděli 17. listopadu, tj. v Den boje za svobodu a demokracii, bude sloužena v Třeboni v 18.30 Studentská mše.

Mše svatá bude - jak již je tradicí - při svíčkách a hudebně ji doprovodí mládež z Třeboně a jindřichohradeckého vikariátu.

Všichni jsou srdečně zváni.


Plakát ke stažení v .pdf-->

Zpravodaj farnosti: FARNÍ LISTY

Od dubna 2019 vychází v Třeboni Farní listy. Vše, včetně možnosti stažení ve speciální rubrice.

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Od srpna 2021 je nové číslo účtu: 5979285309/0800

(Účet je vedený u České spořitelny a.s.)

Viz rozhodnutí o změně účtu.

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

V letním čase jsou slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl