Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Farní vycházka

Farní vycházkaV sobotu 17. června 2023 se koná společná vycházka do přírody s výkladem Lukáše Šimka o ptactvu Třeboňska.

Sraz v 15 hodin u kostela. Trasa bude bezbariérová, asi 5 km dlouhá.

S sebou si vemte svačinku a pití.


Všichni jsou srdečně zváni.

Nové číslo Farních listů ke stažení

V neděli 4. 6. vyšel 18. Zpravodaj - červen, červenec, srpen 2023.

Nové fotografie

Fotografie z Noci kostelů v Třeboni.

Fotografie ze slavnosti konané v Třeboni 8. května Pietní vzpomínka na P. Aleše Václava Bouze OP a trvalé sliby Aleše Kratochvíla, další fotografie ze slavnosti zde.

V sobotu 27. května u příležitosti Otevírání lázeňské sezóny v Třeboni bylo Žehnání léčebné slatiny.

V pondělí 8. května odpoledne bylo v Třeboni na Masarykově náměstí Žehnání motorek.

Informace - do odvolání

Z důvodu rekonstrukce části kláštera a kostela (viz Veřejná sbírka níže) se nekonají nedělní setkání při kávě po ranní mši svaté. Do odvolání.

Mše svaté v Mláce, Novosedlech nad Nežárku a Lutové se nekonají. Do odvolání.

Bohoslužby v Třeboni

Bohoslužby jsou v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

  • Neděle: 9.00, 18.30
  • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
  • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Změna účtu farnosti i veřejné sbírky

Od začátku září 2021 má Římskokatolická farnost Třeboň jiný účet a veřejná sbírka na rekonstrukci části kláštera a kostela má též jiný účet (viz níže).

Prodej křesťanské literatury a pohlednic

Prohlídka a nákup nabízené literatury je možný v rámci prohlídky kostela, popř. po mši svaté.

Zpravodaj farnosti: FARNÍ LISTY

Od dubna 2019 vychází v Třeboni Farní listy. Vše, včetně možnosti stažení ve speciální rubrice.

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Od srpna 2021 je nové číslo účtu: 5979285309/0800

(Účet je vedený u České spořitelny a.s.)

Viz rozhodnutí o změně účtu.

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

V letním čase jsou slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl