Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Velikonoční bohoslužby v Třeboni a ve farnostech spravovaných z Třeboně

Velikonoce a bohoslužby

Velikonoční hrkání

Od čtvrtka 18. do soboty 20. dubna bude v Třeboni velikonoční hrkání, které organizuje Spolek Žít Třeboní společně s třeboňskou farností.

Vše o třeboňském velikonoční hrkání zde na letáčku v .pdf.

Pozvánka na koncert

Koncert benefiční

Zveme Vás na Benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 28. dubna 2019 v 16.30 hod v třeboňském kostele.

Koncert připravují amatérské kostelní a chrámové sbory z Třeboně a Lomnice nad Lužnicí. Zazní na něm písně s duchovní tematikou a spirituály.

Výtěžek z koncertu bude věnován na obnovu části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. V rámci projektu bude opravena mj. fasáda kostela a fary, výměna či restaurátorská oprava oken, dveří a vitráží. Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace a dominanta Třeboně v novém kabátě potěší místní i přespolní.

Přijďte a prožijte chvíle zklidnění v rychlé době, pobuďte v třeboňském chrámu a poslechněte si písně, které pohladí. Na koncert srdečně zvou:

 • Dětský chrámový sbor z Třeboně
 • Kostelní sbor Kos z Lomnice nad Lužnicí
 • Hudební seskupení Lupitate

Plakát ke stažení v .pdf

Pouť na Křemešník

Ve středu 1. května 2019 se koná pouť na Křemešník ke cti Nejsvětější Trojice, Panny Marie a sv. Athanasia. Z Českých Budějovic je vypraven autobus, který bude mít také zastávku v Třeboni, v 8.25 hodin na autobusovém nádraží. Vše k pouti na přiloženém letáku (v .pdf). Zájemci z Třeboně se mohou hlásit u paní Ettlerové na tel. 721 661 247.

Duben 2019

Kalendář událostí (zaktualizován 13. dubna) ve farnosti Třeboň v dubnu 2019 ke stažení v .pdf.

Pobožnost křížové cesty

Pobožnost křížové cesty bude v Třeboni v kostele a křížové chodbě v postní době vždy v neděli a v pátek přede mší svatou (místo růžence), tzn. v neděli v 8.30 hodin a v pátek v 18.00 hodin.

Postní aktivita VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ

Postní koruna 2019

Motto: „Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.“ (Jan 15,14)

V postní době v Třeboni probíhá aktivita, která je určena dětem, ale počítá i s dospělými; v úkolech na týden jsou totiž předsevzetí i pro ně.

Každou postní neděli si připomeneme jednu z postav, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži. Všimneme si toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím týdnu k plnění postního předsevzetí.

Vše k aktivitě zde v rubrice Děti

Postní kapky 2019 - pro období přípravy na velikonoce

Postní kapky 2019

"Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život.

Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru; Liturgická modlitba pro daný den; Biblický citát s inspirativní myšlenkou; Nedělní liturgické texty a zamyšlení.

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu.

Rok 2019 - Dejte si do kalendáře

 • Sobota 18. května Dětská vikariátní pouť v Stráži nad Nežárkou
 • Pátek 24. května - Noc kostelů
 • Sobota 25. května - Svěcení slatiny při Otevírání lázeňské sezóny
 • Neděle 2. června - Biřmování (v Suchdole nad Lužnicí od 9.30)
 • Neděle 16. června - První svaté přijímání

Výstava fotografií Člověk a Víra

V křížové chodbě kláštera jsou vystaveny velkoformátové fotografie spolku Člověk a Víra (o spolku na www.clovekavira.cz). Vernisáž výstavy byla v neděli 22. 4. 2018.

Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky kostela každý všední den od 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup zdarma.

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Číslo účtu: 7200007671/7940

(Účet je vedený u Waldviertler Sparkasse Bank, AG)

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Bohoslužby v Třeboni

Od března 2017 jsou bohoslužby v Třeboni v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

 • Neděle: 9.00, 18.30
 • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
 • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

V letním čase jsou slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Pozvání na nedělní kávu

Každou neděli po ranní Mši svaté je v Třeboni ve farním sále (vstup z křížové chodby) přátelské posezení při kávě či čaji. Toto setkání je otevřené pro všechny farníky; srdečně zváni jsou i turisté a lázeňští hosté. Všechny srdečně zve Farnost Třeboň a Vincencké společenství.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl