Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Pozvánka na farní karneval 2019

Farní karneval

V sobotu 2. března se koná v Třeboni ve farním sále již tradiční farní karneval.

Všichni jsou srdečně zváni. Zvláště vítání jsou malí i velcí v maskách. Čeká nás odpoledne plné zábavy, hudby k poslechu i k tanci, her.

Pozvánka na pouť do Horní Pěny

V sobotu 16. února jste zváni na poutní zájezd do Horní Pěny, kde bude v kostele sv. Michaela Archanděla v 15.00 mše svatá k oslavě bl. františkánů Bedřicha Bachsteina a jeho druhů, mučedníků.

Odjezd autobusu z Třeboně: 13.55 Táboritská, 14.00 Aurora, 14.05 Hliník, 14.10 ZŠ Sokolská, 14.15 Grill Bar, 14.20 Stará Hlína. Autobus nás přiveze rovnou ke kostelu v H. Pěně. Po mši svaté bude možnost v kulturním domě (hned naproti kostelu) - toalety a občerstvení (horký čaj aj.). Návrat kolem 17. hodiny. Cena 70 Kč.

Přihlášky u Bohunky Ettlerové (721 661 247).

Pouť do Vídně

V sobotu 16. března 2019 jste zváni na POUŤ DO VÍDNĚ k 30. výročí úmrtí Zity Habsbursko-Lotrinské, císařovny rakouské, královny uherské a české. Na programu mše sv. v kapucínském kostele ke cti bl. Karla Rakouského, prohlídka vybraných vídeňských chrámů a dalších pamětihodností s výkladem, pobožnost u hrobu císařovny a královny Zity v kapucínské hrobce.

Odjezd autobusu z Českých Budějovic z Mariánského náměstí v 8.00 hodin, možnost přistoupit na trase v Lišově, v Třeboni a v Chlumu u Třeboně. Cena podle počtu přihlášených 350 až 500 Kč. Přihlášky a bližší informace u P. Jakuba Zentnera FSSP; jwz@seznam.cz nebo na tel. 603 201 149.

Pořádá Spolek císařovna Zita. Liturgii zajišťuje Kněžstvo sv. Petra.

Únor 2019

Kalendář událostí ve farnosti Třeboň v únoru 2019 ke stažení v .pdf.

Nové fotografie

Odkaz na fotografie z poutě za duchovní povolání a rodiny v sobotu 1. 12. 2018.

Výstava fotografií Člověk a Víra

V křížové chodbě kláštera jsou vystaveny velkoformátové fotografie spolku Člověk a Víra (o spolku na www.nockostelu.cz). Vernisáž výstavy byla v neděli 22. 4. 2018.

Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky kostela každý všední den od 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup zdarma.

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Číslo účtu: 7200007671/7940

(Účet je vedený u Waldviertler Sparkasse Bank, AG)

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Bohoslužby v Třeboni

Od března 2017 jsou bohoslužby v Třeboni v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

  • Neděle: 9.00, 18.30
  • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
  • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Rok 2018 - poznamenejte si v kalendáři:

  • Sobota 1. prosince - Pouť za duchovní povolání a rodiny

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

V letním čase jsou slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Pozvání na nedělní kávu

Každou neděli po ranní Mši svaté je v Třeboni ve farním sále (vstup z křížové chodby) přátelské posezení při kávě či čaji. Toto setkání je otevřené pro všechny farníky; srdečně zváni jsou i turisté a lázeňští hosté. Všechny srdečně zve Farnost Třeboň a Vincencké společenství.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl